Συνέδρια & Ημερίδες

Προηγούμενες Εκδηλώσεις
ESAIC Advanced Patient Safety Course (APSC)
19 Σεπτεμβρίου, 2022 Starting At 12 πμ
ESAIC Advanced Patient Safety Course (APSC)
Euroanaesthesia 2022
04 Ιουνίου, 2022 Starting At 12 πμ
Euroanaesthesia 2022
Euroanaesthesia 2021
17 Δεκεμβρίου, 2021 Starting At 9 πμ
Euroanaesthesia 2021
Euroanaesthesia 2020
28 Νοεμβρίου, 2020 Starting At 12 πμ
Euroanaesthesia 2020
Ημερίδα Αναισθησιολογίας
16 Σεπτεμβρίου, 2017 Starting At 2 μμ
Ημερίδα Αναισθησιολογίας