Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Η διακήρυξη του Ελσίνκι για την ασφάλεια του ασθενούς στην αναισθησιολογία από EBA/UEMS

Η Αναισθησιολογία μοιράζεται την ευθύνη για ποιότητα και ασφάλεια στην Αναισθησία, την Εντατική Ιατρική, την Επείγουσα Ιατρική και την Αλγολογία, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής περιεγχειρητικής διαδικασίας και επίσης σε πολλές άλλες καταστάσεις εντός και εκτός του Νοσοκομείου όπου οι ασθενείς είναι ευάλωτοι.

Μάθε περισσότερα

Evidence-based guideline on Post-operative Delirium by the ESA

The European Society of Anaesthesiology (ESA) is committed to develop evidence-based clinical guidelines of high quality. The ESA Guidelines Committee selected the ‘Reduction of Postoperative Delirium’ as a topic of interest and dedicated a Task Force – established in March 2013 – to cover this matter. The ESA Guidelines Committee chose the members of the Task Force (CDS, CA, GB, FB and RDS) based on their clinical and methodological expertise.

Μάθε περισσότερα