Η διακήρυξη του Ελσίνκι για την ασφάλεια του ασθενούς στην αναισθησιολογία από EBA/UEMS

Η Αναισθησιολογία μοιράζεται την ευθύνη για ποιότητα και ασφάλεια στην Αναισθησία, την Εντατική Ιατρική, την Επείγουσα Ιατρική και την Αλγολογία, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής περιεγχειρητικής διαδικασίας και επίσης σε πολλές άλλες καταστάσεις εντός και εκτός του Νοσοκομείου όπου οι ασθενείς είναι ευάλωτοι.

Βρείτε τη Διακήρυξη πιο κάτω: