Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Πρόεδρος:
Δρ Δημητρίου Χρίστος
Τηλέφωνο:
+357 22 591 791
Φαξ:
+357 22 593 600

Διεύθυνση:
Ψαρών 19 Διαμ. 201,
2408 Λευκωσία, Κύπρος